Biuro rachunkowe actarius

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomocy w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te sprawia na sytuację innych podmiotów finansowych oraz pracy, a także osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do tworzenia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw powiązanych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typu operacje. Moduł Optima jest zupełnie powiązany z biurem rachunkowym, dlatego wszelkie dane potrafią stanowić modyfikowane i synchronizowane na bieżąco. Pomaga to księgowemu podjęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od sile i charakterze firmy można wykorzystać różne moduły które niesie program Optima Biuro Księgowe. A właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia łatwą obsługę księgową firm. Kupi na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa zezwala na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w duzi zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w tryb elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a ponadto wartości prawych i wewnętrznych. Pozwala także na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest dostępny w grup stacjonarnej i modelu usługowym dostępnym poprzez internet.