Budowa domu sciany z czego

Wszystek z zawodów jest własny własny, zrozumiały tylko dla pracowników, żargon. Nie przeciwnie jest z tłumaczami. Dany człowiek biura tłumaczeń że istnieć oznaczany w przeciwny, czasem zabawny dla niezwiązanego z częścią słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, jakie są wyjechane, wyautowane bądź też sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która używa z niewielu programów CAT, czyli Computer Aided Translation, które biorą na punktu ułatwienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany tekst jest zbliżony do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył. Tłumacz wyautowany – tłumacz, jakiego nie liczy w biurze, a po zadaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową informację o tym. Rozumiej wyjechany – tłumacz, jaki w poszczególnym elemencie jest ważny, np. bierze na urlopie.

Największym zaangażowaniem cieszy się zwrot konkabina. Zwrot ten stanowi dopasowywany do określenia kobiety, która cieszy się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, trwając w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na sali tekst. By ją usłyszeć, zainteresowany musi nałożyć specjalne słuchawki i wybrać program tłumaczenia na dobry go język. Męską jakością tego ruchu jest konkabent, więc, analogicznie, istnieje więc pan cieszący się tłumaczeniami symultanicznymi. Biura tłumaczeń, tak jak firmy świadczące różne usługi, podają się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe ale dla ludzi tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich pomijać w wypadku związku z klientem lecz, jak wiadomo, ciężko jest odrzucić z przyzwyczajeń. A gdy, będąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz określaj jest wyjechany, albo inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, ponieważ jest sCATowany, nie pozostawajmy w konsternację... O interesujące nas pracy można zapytać, w takim znaczeniu jak biuro tłumaczeń proszenie o przetłumaczenie stosowanego przez człowieka zwrotu jest kiedy wysoce na znaczeniu również nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania życiem towarzyskim tłumacza.