Controlling zadania z rozwiazaniami

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Wonder Cells

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem mamy do działania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma działać, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która daje na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej strukturze. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych zakłada się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, kiedy mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.