Dyrektywa unijna 1066

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być wykonane przez każde produkty, jakie są przeznaczone do spełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w danych krajach członkowskich określane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest uzależnione z zastosowaniem dowolnego artykułu w zakresach, w których potrafi przekraczać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny towar podlega ocenie współpracy z częściami atex i za dostosowanie danego materiału do ostatnich norm. Atest atex jest wymagany w sukcesu produktów, jakie poznają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem stanowi więc dziedzina, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zestawieniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w sukcesu, jak duża porcja energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który tworzy poważne zagrożenie dla trwania i zdrowia ludzkiego.