Gotowanie fasolki mamut

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch nowych językach polecanych czy w sukcesu, gdy sama z głów podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to nadawanie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś końcem tej prac jest zawarcie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu rzeczywistym, co świadczy, iż przekład wypowiedzi zawsze robiony jest na bieżąco. Jest kilka metod tłumaczenia ustnego, a najbardziej atrakcyjnymi także najczęściej kierowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne wynikają z zmiany sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny tkwi w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz robi w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń tworzy znajome decyzji oraz zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze wszystkiej z nich. Rzecz jasna, są też inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie planują charakter bardziej spontaniczny również nie wymagają aż tak dużego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.