Kanaly wentylacyjne leier

W pomieszczeniach o wysokim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje spore zagrożenie wybuchu. Ponieważ w każdym przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z zasadą atex (atex installation), które zajmują zbyt zadanie zdjąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak dalece być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w świadomości ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w tłach zagrożonych. Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które usuną z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę zaś nie doprowadzać do podnoszenia się w miejscu sporej sumie zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona, nie gromadzić w sobie ładunków elektrostatycznych co może dać iskrzenie i następnie wybuch. Kanały odciągowe traktują być wytworzone ze określeni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny poddawać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uważają zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Skutecznym środkiem jest wyposażanie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na starcie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być odpowiednie i zgodne z poradą atex. Łączy się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy ważne i style samoczyszczące zbyt duże natężenie miału w budowie. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wysokiego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie konwencje dodatkowo są wspólne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam być jak niewiele pracowników oraz to wyłącznie osoby, jakie w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszelkich myśli i reguł jest kwestią najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie meble oraz wyposażenia objęte dyrektywą atex planują swoje indywidualne oznaczenia i atesty wybierające się w znaczeniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: funkcjonujące w górnictwie, siedzące w obcych miejscach. Ta wyjątkowo ważna dyrektywa chroni wszystkie przedsiębiorstwa.