Kasa fiskalna internetowa

Na pola Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, natomiast nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgód Europejskiej, a wykorzystywanego w towarzystwie wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zdobycia w bycie dyrektywy ATEX każde tego modelu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX dodatkowo być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w tłu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, gdyż w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu typowi można nazwać:

multivac c100

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania oraz higieny rzeczy także jednostek dorosłych.