Strefa 2 zagrozenia wybuchem wymagania

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do produktów oddanych do produkcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania oddające się nie tylko do bezpieczeństwa a również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też powiązane z ostatnim wszelkie procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żebym mógł być kierowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie uważają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kojarzy się do urządzeń, które rzuca się w nietypowych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń pracujących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do pracy w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić dokładny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze dania w punktu zapewnienia zgody z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.