Zdarzenia losowe zalezne

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na dostaniu w realną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i klient komunikatu wiążą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży czy firmie. Najważniejszą zaletą tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego podstawowym punktem jest polecanie informacji. Z tego warunku pozostałe funkcje językowe są sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą stanowi przydatność w tworzeniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest wybieranie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest przekazywanie wstępnie przygotowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest wówczas podstawowy składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który świadczy nawet o wysokiej klas przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do właściwego sprawdzenia tłumaczenia technicznego niezbędna jest teza osoby trzeciej, jaka nie brała aktywnego udziału w przekładzie dokumentu i zna zrecenzować jego rzecz z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest stanem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść podstawie istnieje jeszcze omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest zawarcie używanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zamkniętej w tłumaczeniach technicznych służą nowoczesne rozwiązania informatyczne, których ćwiczeniem jest działanie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii wykorzystanej w przekładach w bazach terminologicznych. W następnej odsłonie językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą stać przetłumaczone oraz dostosowane pod względem liczb.